söndag 25 juli 2010

Svenska bankers exponering till PIIGS-statsskuld

Om vi antar att det bara PIIGS-ländernas (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien) statsskuldspapper som utgör problemet, då är det i Sverige SEB och Nordea som sitter på "svarte petter", varav det mesta i bankportföljen som inte testats. Swedbank och Handelsbanken har inga liknande innehav. (Källa: Finansinspektionen)

Kan de svenska bankernas innehav utgöra ett problem? För att undersöka detta bör vi ställa innehav i relation till totala riskvägda tillgångar för bankerna i fråga. Total RWA för SEB är 80585 miljoner euro, för Nordea är motsvarande siffra 191858 miljoner euro. Siffrorna i tabellen nedan är även de angivna som miljoner euro.

Om PIIGS-ländernas statsskulder skulle värderas till 0kr (helt orealistiskt) sjunker Nordeas RWA med 0,5%, medan SEBs RWA sjunker med 0,65%. 

För svenska banker finns således ingen som helst fara på taket.


SEB
Bankportfölj Tradingportfölj
Portugal 76 0
Irland 0 0
Italien 146 0
Grekland 151 0
Spanien 152 0
PIIGS 525 0Nordea

Bankportfölj Tradingportfölj
Portugal 0 0
Irland 0 0
Italien 393 316
Grekland 249 0
Spanien 37 0
PIIGS 679 316


SvD skriver att svenska banker klarar sig, men ger inga skojiga detaljer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar