onsdag 25 augusti 2010

Den eländiga dataskörden fortsätter och "räddning" i form av nytryckta pengar dröjer

Jag ser inga större anledningar att ändra min konjunktursyn, se exempelvis här för den senaste mini-uppdateringen. Från dagens dataskörd kan vi konstatera att husmarknaden är död - för de som trodde något annat - och att investeringskonjunkturen inledde svagt in i Q3 - vi ska vara glada om vi får någon procents investeringsuppgång under USAs tredje kvartal. Min gissning - just nu - är att vi får Q3 kring 0%.

Hjälp från Fed kan dröja
De som älskar sina aktier och andra "risky assets" bör ha i åtanke att en Fed-räddning i form av några biljoner nytryckta dollar kan komma att dröja. Den normalt sett välinformerade Jon Hilsenrath, som är WSJs Fed-bevakare, skrev i veckan om stora motsättningar internt hos Fed. Budskapet från hans artikel är att marknaden kan glömma QE vid Feds septembermötet (den 21:e). Nästa möjliga räddningsaktion är den 3:e november, då Federal Reserves ekonomstab även presenterar nya makroprognoser. Schemat för Fed-möten finner ni här.

Politiker vågar sannolikt inte stimulera mer i år
På flera håll hörs (se exempelvis galningen Cramer på CNBC) även resonemangen kring att "några politiker" snart ska göra något. Lansera ytterligare finanspolitiska stimulanser kanske, eventuellt kan Obama kasta ytterligare pengar i sjön på bostadsmarknaden. I USA stundar dock ett val i november, och givet hur impopulärt det tycks vara med budgetunderskott känns det osannolikt att vi får ytterligare åtgärder innan valet. Det vore förmodligen självmord för demokraterna. EFter valet (som de antagligen förlorar) är det osäkert hur, och vilka, stimulanser som kan införas innan 2011 års finanspolitik dödar den lilla tillväxt som kanske ändå anas under ytan. (Finanspolitiken ser ut att dämpa BNP-tillväxten med 1,75% nästa år)

Underlig marknad
Marknaden fortsätter dock att bete sig rätt underligt. Högavkastande krediter performar rätt bra, börsen må se sur ut men i en jämförelse med räntemarknaden (ex.vis tyska bunden) så ser den ut att ha tagit något slags uppåttjack. USAs långräntor prisar in nollräntor från Fed t om 2014/2014. Därmed prisar den även in en mycket sur konjunkturutveckling. Så olika beteenden kan betyda att det trots allt är "mycket pengar" i omlopp som jagar avkastning. Men att bidda upp både safe haven bonds, safe haven-valutor och snudd på skräpkrediter känns inte helt klockrent. (Utbudet på kreditmarknaden sägs dock vara begränsat, vilket kan vara en delförklaring).

Ekonomer är alldeles för optimistiska
Nationalekonomerna tycks fortfarande förvänta sig tillväxt kring 2.5% under H2, 2010 och en acceleration av tillväxten till nära 3% under 2011. Min egna gissning är att USA-bnp som bäst växer med 1% per kvartal. Q3 ser ut att bli kring nollan.

Aktieanalytiker också är alldeles för optimistiska
Sämre BNP-tillväxt bådar även illa för aktieanalytikernas prognoser på 15% vinsttillväxt för 2011 och 2012 ser ut. Mm de inte skulle spå lika höga vinster skulle börsen riskera att se *host* mindre billig ut...

Kanske får vi någon positiv överraskning från datasidan i morgon - kanske sjunker den fladdriga jobless claims-siffran något? Det är vad konsensusekonomerna tror. Trenden i claims bör hur som helst vara uppåt, och netto bör makro fortsätta att se rejält sur ut för USAs del.

torsdag 19 augusti 2010

Välkomna USA-recessionen (videouppföljning)

I relationen till vad jag skrev senast - välkomna USA-recessionen, den välkomnar dig så tipsar Vidsynt om följande video:


Välkomna USA-recessionen, den välkomnar dig (uppdaterad makrosyn)

Amerikansk statistik fortsätter att vara urusel. I mina ögon är vi nu en bra bit över 50% sannolikhet för en dubbeldipp inom 6 månader, om den nu inte redan är här...


Dagens Philadelphia Fed (framtidsutsikterna i regionen kring Philadelphia) antyder, precis som Empire State Index (för New York-regionen) att ISM ska braka ned under 50 snarast. Även den ledande indikatorn rensad för yieldkurvans lutning antyder nu BNP-kontraktion. (Att göra denna rensning är pga av att Fedräntan är limmad på noll, Kurvan har svårt att invertera då...)


En vanlig hederlig recession
Det ser ut som att företag - likt börsanalytiker, dessa eviga optimister, förväntade sig en V-formad återhämtning i efterfrågan från hushåll och företag. Detta gjorde att de byggde upp lager till en för hög nivå givet den usla efterfrågetillväxten som realiserats. Nu måste produktionen vara stagnant, eller sjunka, för att lagren ska nå en uthållig nivå igen. I princip en vanlig hederlig recession med andra ord.


Arbetslösheten i USA kommer att stiga snarast
Vad värre är att arbetslösheten i USA nu åter kommer att stiga - förmodligen över 10%. Detta i ett läge när politiker världen över planerar finanspolitisk åtstramning (vilket i USA förväntas dämpa tillväxten med 1,5-2 procentenheter nästa år). Såvida inte underliggande ekonomi får upp farten rejält kommer stagnationen/recessionen att fortgå väl in i 2011.


Federal Reserve kommer att bli livrädda och lansera mer QE runt årsskiftet.  


Europa kommer att följa efter nedåt. 
Oron kring medelhavsländerna och banksystemet kommer att tillta när väl konjunkturen viker.
Jag vill återupprepa vad jag skrev tidigare i sommar. 
Det slutar i tårar

tisdag 10 augusti 2010

FOMC - "QE lite" stundar, rally on!

Fed noterar att "the pace of recovery in output and employment has slowed in recent months" och att de "will keep constant the Federal Reserve's holdings of securities at their current level by reinvesting principal payments from agency debt and agency mortgage-backed securities in longer-term Treasury securities."

Återinvesteringar av förfall & utdelningar i statsobligationer stundar alltså, vilket är netto-stimulativt.

Slutsatser

 • Nu har vi kastat ut "exit" ur fönstret, det är bara att fortsätta rallyt på kort sikt
 • S&P500 steg från 1115 till 1122 på några minuter 
 • USD/SEK har fallit cirka 5 öre - dollarn blir billigare
 • EUR/USD är upp nästan 1% efter ett par minuter
Bernanke är glad, det borde du med vara! ;-)


Eller blir det så att marknaden nu - till slut - ställer sig frågan VARFÖR Fed gör detta?

måndag 9 augusti 2010

20%-50% risk för en USA-recession innan sommaren 2012 enligt SF Fed

San Francisco Fed har producerat ännu ett Economic Letter (dessa är korta och rätt så ofta läsvärda, se det som ett tips). Det senaste alstret heter "framtida recessionsrisk" undersöker sannolikheten för en snar recession genom att modellera en sådan med hjälp av Conference Boards ledande indikator, som den är, rensad för yieldkurvans lutning och rensad för börsens påverkan. (Att exkludera exempelvis yieldkurvan kan vara lämpligt med tanke på att yieldkurvan (10y-Fed Funds-räntan) omöjligtvis kan vara inverterad och därmed antyda recession om Fed-räntan är limmad på nollan...)

Sannolikhet för en recession över de kommande två åren


Slutsatser

 • De ekonomiska utsikterna kommer sannolikt att försämras progressivt från och med nästa sommar
 • Ansatserna antyder mellan 20% och 50% risk för en ny recession inom 2012.
 • En omedelbar recession ter sig alltså inte som något huvudscenario. Sämre blir det dock.

Det slutar nog i tårar, som 2007

Marknadens agerande just nu
 • Dålig statistik är bra - Sämre statistik ökar chansen för ytterligare stimulanser från Fed/Obama, varpå det gäller att vara lång! (reaktionen efter payrolls)
 • Bra statistik är också bra - Om statisiken inte är så dålig är konjunkturen god och det finns således inget något att oroa sig för. (reaktionen efter ISM)
 • Upp går börsen - tills någon frågar sig varför Federal Reserve/Washington behöver ta till ytterligare stimulanser

Det slutar nog i tårar, som 2007
 • Under hösten 2007 rallade börsen ivrigt på grund av lägre räntor från Fed 
 • Världens kreditmarknader hade helt kollapsat
 • Räntemarknaden skrek att en ny recession stundade (min gissning är att det är 25% risk för en ny recession i USA inom 6-9 månader).

Med detta sagt så går det nog bra att vara lång så länge S&P500 håller sig ovan 1100...söndag 8 augusti 2010

Federal Reserves möte på tisdag - mer spännande än på länge

Federal Reserve (Fed) håller sitt nästa penningpolitiska möte på tisdag 10:e augusti. För första gången på länge kan det bli lite spänning eftersom det ter sig som att både börsen och räntemarknaden förväntar sig ytterligare stimulanser.

 • 2-årsräntan har satt drösvis med nya bottenrekord de senaste veckorna (se nedan) och 10-årsräntan har rasat från 4% i april till 2,84% i fredags. Skulle Fed visa sig vara mindre mjuka än väntat kan 2-årsräntan stiga något - överlag bör räntorna (speciellt 10-års) dock hållas nere med tanke på att Fed då i större utsträckning kommer att betraktas som "behind the curve"
 • Börsen verkar även den hoppas på ytterligare stimulanser. Åtminstone ser det ut som att börsfolket på sistone gått in i ett läge där "dåligt är bra" (börsen visar styrka trots en mängd negativa nyheter). Tanken är här att sämre statistik ökar chansen för ytterligare stimulansåtgärder från just Federal Reserves sida. Om Fed inte visar lyhördhet tenderar marknadens dom att bli hård.
Ytterligare tillgångsköp i större utsträckning ("QE2") är en möjlighet. En annan - mer realistisk - är  "QE2 lite edition". Med det senare menas att Federal Reserve ska återinvestera intäkterna från de tillgångar som nu har hållits till förfall.


Jag tror att det är för tidigt att förvänta sig något stort och att risk-reward därför ligger på nedsidan för börsen. Så sent som i juni hade Fed (alldeles för) optimistiska prognoser gällande framtida tillväxt, och andades då inte ett knyst om ytterligare åtgärder för att stimulera ekonomin. Inte heller var Fed's Bernanke särskilt öppen för tanken i sin Humphrey Hawkins testimony inför senaten i juli. Sedan dess har det hänt en del negativt, men inte så mycket att det borde vara nog för att motivera nya stora stimulanser från en centralbank. 

Kvällens lästips (risken att USA faller in i ett japan-scenario): Seven Faces of “The Peril” av James Bullard, chef för St. Louis Fed.
USA, börsen - S&P500USA, statsobligationsränta, 10 år
USA, statsobligationsränta, 2 år

måndag 2 augusti 2010

ISM - day of reckoning postponed

Amerikanska ISM manufacturing var idag bättre än väntat, och var även klart bättre än befarat. Indexet, som mäter läget i amerikansk tillverkningsindustri, föll från 56.2 i juni till 55.5 i juli. Analytikerkårens snittförväntan låg på 54.5.

Finns det skäl att ompröva den kortsiktiga konjunktursynen? (Distinkt inbromsning i USAs BNP-tilväxt). Svaret är nej.

Delkomponenterna i ISM antyder fortfarande att en sådan ligger i korten: orderkomponenten föll kraftigt från 58.5 till 53.5 - och denna komponent är den mest framåtblickande av alla i ISM-indexet. Sen steg även lagerkomponenten från 45.8 till 50.2, vilket pekar på stigande lagernivåer.

Om företagens lager byggs upp, och orderböckerna växer långsammare, så innebär det med all sannolikhet att produktionen inte behöver öka lika fort framgent. Företagen kan möta den efterfrågan som finns genom att leverera från sina lager.