onsdag 28 juli 2010

Fair value för USA-börsen (diskonterade utdelningar)

Metodiken nedan ger ett fair value på 570 om det historiska avkastningskraven på 10% används. Om vi istället antar att avkastningskravet är lägre (8%) kan börsens nuvarande värdering (1114) motiveras. (Det kan vara värt att notera att aktieanalytikerna spår utdelningstillväxt på mer än 10% per år 2011 och 2012, vilket är dubbelt så snabbt som den historiska snitt-tillväxten.)


Diskonterade framtida utdelningar
Förväntade framtida utdelningar är ett sätt att räkna fram ett "rättvist" värde för börsen. Aktier har i snitt uppvisat en avkastning på cirka 10% sedan 1870 (S&P500). Vi antar att just 10% är investerarnas avkastningskrav för att placera på börsen. Utifrån detta avkastningskrav och antagandet att utdelningarna fortsätter att växa i linje med sitt historiska snitt om nästan 6% kan vi räkna ut "fair value" för S&P500. Det vill säga det pris som krävs för att investerarna ska åtnjuta just 10% i avkastning över tiden. (Se ex.vis Hussman för en mer noggrann genomgång av metodiken). 

Ställer vi detta uträknade "fair value" i relation till var börsen handlas idag fås en kvot. Ju högre kvoten är desto billigare är börsen. Tabellen nedan visar kommande 10 års avkastning givet olika fair-value-kvoter och iillustrerar att avkastningen i regel varit högre när börsen varit billigare (vid högre kvoter). Dessutom har avkastningen alltid varit positiv när börsen varit "billig".

Tabell 1: Fair value-kvot och genomsnittlig årlig avkastning under nästföljande tio år

Korsplotten nedan visar ett starkt samband mellan börsens värdering enligt denna metodik och kommande avkastning. Sambandet är statistiskt signifikant (p<0.05) på sedan 1870 (dock med låg R2) men uppvisar en förklaringsgrad (R2) på 0,50 sedan 1950.

Bild 1: Fair value-kvot och förväntad avkastning
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar