torsdag 22 juli 2010

Makrovy USA/Globalt

Lagercykeln är över i USA och snart över i Europa. För BNP-tillväxten är det förändringen på lagerinvesteringarna som spelar roll - så även om företagen fortsätter att bygga upp lager kommer tillväxten att dala. För USA:s Q2-BNP (fredag nästa vecka) bör lagren bidra med knappt 1% till BNP-tillväxten (kvartalstakt, annualiserat). Detta kan jämföras med nästan 2% i Q1 och nästan 4% i Q4. Det blir inget bidrag alls i Q3.

Snabbt om lager
Det är alltid så att lagren sänker BNP-tillväxten mer än vad slutlig efterfrågan motiverar under en recession.
Inledningsvis kollapsar företagens orderböcker snabbare än de hinner skära i produktionen, därför uppstår en oväntad lageruppbyggnad. I steg 2 minskas produktionen kraftigt eftersom företagen kan möta den efterfrågan som finns från lagren. När lagren börjar sina måste företagen åter öka produktionen. När produktionsnivån väl nått efterfrågenivån kommer produktionen att växa lika snabbt som slutlig efterfrågan.

Federal Reserve kommer att bli negativt överraskade av tillväxten under H2
Nu är vi i ett läge där produktionen/BNP bara ska öka lika snabbt som slutlig efterfrågan. För USAs del innebär det en rejäl inbromsning, förmodligen till under 2% tillväxt per kvartal. För Federal Reserves del (vars chef Bernanke blivit utfrågad av allsköns politiker igår och idag) innebär det att de kommer att bli negativt överraskade av tillväxten. För att deras prognoser ska gå ihop måste tillväxten accelerera till över 4% under det andra halvåret! Det är detta räntemarknaden nosat upp, men som börserna inte insett.

Disclosure: jag är ingen dubbeldippare, men väl en 1,5-dippare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar