söndag 25 juli 2010

Kort om stresstesten - Tyskland luktar illa!

Vi vet nu att 7 av 91 banker fallerade stresstestens rätt så milda antaganden. Fem små Spanska "kajor", Hypo Real Estate i Tyskland - som redan tagits över av den Tyska staten, samt den Grekiska banken ATEbank som är statligt ägd. Testen kan ifrågasättas på minst fem olika sätt.
  • Dels var ett konkursscenario inte testat (förmodligen av politiska skäl). Detta trots att CDS-marknaden prissätter väldigt hög sannolikhet att Grekland inom 5 år kastar in handduken.
  • Testerna testade bara tillgångar som ligger i bankernas tradingportföljer - inte i investeringsportföljerna där den stora merparten av alla tillgångar placerats. Detta motiveras förvisso med att förluster är omöjliga om bankerna håller papprena till förfall om en konkurs inte inträffar. Men det tror ju marknaden!
  • Tröskeln för att klara av testerna (6%) var satt mycket låg, även om det var snäppet över minikravet enligt nuvarande reglering så kräver marknaden sannolikt mer för att vara villiga att låna ut till en viss bank.
  • Testen mätte bara tillgångarnas kvalitet - inte några likviditetsaspekter. Vad skulle hända om ECB återgick till tidigare krav gällande rating på den pant bankerna lämnar in ("collateral") för att erhålla likviditet? Portugal, Spanien och Grekland tycks vara extremt beroende av ECB i nuläget - förhoppningsvis ändrar dock dessa stresstester detta.
  • Det pessimistiska konjunkturscenariot som användes var inte särskilt pessimistiskt, speciellt i ljuset av den konjunkturnedgång som vi erfor 2008-2009.
  • UPPDATERAT: det är även så att respektive land har testat bankerna utifrån helt olika fastighetsprisscenarios. I Spanien har Bank of Spain testat för ett fastighetsprisfall på 50% medan motsvarande tester för Österrike har antagit att fastighetspriserna fortsatt stiga


Vad döljer Tyskarna?


De stora bankjättarna i Frankrike, Spanien och Italien har publicerat detaljer på vilka statssobligationer som ägs. Detta gör det möjligt för marknaden att konstruera egna scenarion för dessa banker, med egna antaganden om kapitalkrav (Tier-1 ratio) och värdenedskrivningar ("haircuts"). Intressant nog har tyskarna valt att inte göra detta. Jätten Deutsche Bank har inte publicerat några detaljer, vilket inte heller HRE och Postbank har gjort.
Vi vet sedan tidigare att tyskarna varit motståndare till stresstesterna och publiceringen av detaljer (men blev i mina ögon i princip tvungna av Spanjorerna att hänga på) Risken är nu stor att strålkastarna riktas mot det tyska banksystemet. Tyskarna var djupt insyltade i subprime-tillgångar och har nu förmodligen också varit de mest insyltade i ruttna grekiska statspapper... Turligt nog för så har landet som sådant en hel hög med safe-haven-kvaliteter (precis som USA) och det finns därför gott om muskler att rädda fler tyska banker, om det behövs.

Situationen i Ungern också intressant


Ungern tycks nu vara osams med både EU och IMF, samtidigt som ratinginstitut hotar landet med nedgradering om det inte skärper till sig. Det kan därför bli intressant att åter följa marknadens behandlande av Österrikiska banker (ex.vis CDS-marknaden). Österrikes banker (Erste, Raiffeisen) har precis som många(alla?) utom tyskarna offentliggjort sin exponering till Östeuropa. Österrikes stresstester.

Svenska banker klarar sig förstås bra. (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar