onsdag 29 februari 2012

Riksbanken sänker i april och i juli

Smaskig data från SCB idag, med klart sämre BNP-tillväxt än väntat (nästan två procentenheter lägre än Riksbankens spådom för det fjärde kvartalet i årstakt). Detta antyder att arbetslösheten kommer att stiga snabbare än Riksbanken tänkt sig framöver. Kommer ni ihåg Okuns lag?

Om BNP-tillväxten blir en procentenhet över den ”normala” (den tillväxttakt som är förenlig med oförändrad arbetslöshet) minskar arbetslösheten med ungefär 0,7 procentenheter.
(källa: Riksbanken


Sedan tidigare har just arbetslösheten lyfts fram som en avgörande indikator för Riksbankens räntepolitik (se norpad bild nedan). Om vi tänker oss att tumregeln ovan är användbar i detta fall antyds att Riksbanken måste revidera upp sin arbetslöshetsbana med nästan 1.5 procentenheter från 7.7% till över 9%!

Dataskörden antyder alltså att Riksbanken kommer att sänka räntan med 25bp både vid aprilmötet och julimötet. Marknaden prissätter c:a hälften av detta.
På annat håll kan det konstateras att Euribor-räntor bör fortsätta att dala, speciellt längre ut på kurvan. Detta då ECB:s massiva utlåning (LTRO) gör det mindre riskabelt att låna ut till Europeiska banker.

I takt med att Euribor/EONIA-spreaden krymper översätts det till tryck nedåt även på svenska fixing-spreadar (via basisswappar). Marknadsräntorna (STIBOR) bör därför kunna falla något mer än Riksbankens räntesänkningar antyder framöver. Detta gäller även "rörliga" boräntor.

Vad säger mannen på bilden om detta?