måndag 26 juli 2010

Kortsiktig makrovy - decoupling USA/resten av världen

Marknaden borde vid det här laget ha insett att USA står inför en hygglig inbromsning. Prissättningen på börsen antyder att temat nu är "decoupling" = resten av världen klarar sig bra. För de som är baissigt lagda kan konstateras att det lät likadant 2008. Så länge USA bara saktar in måttligt bör det dock gå rätt okej, men om ISM (inköpschefsindex) skulle falla under 50 så lär det bli annat liv i luckan.

?


USA - saktar in - (25% risk för recession)


USA kommer att fortsätta uppvisa rejäl konjunkturell svaghet under kommande månad. Detaljhandeln kommer se urusel ut för juli, men det kommer att hämta sig i augusti - bland annat på grund av det politiska spelet kring förlängningen av arbetslöshetsersättning. Från och med denna vecka får 2,5 miljoner amerikaner retroaktiv arbetslöshetsersättning efter att (vissa av dem) har varit utan sedan kring den 19:e juni. Det leder förstås till ökad inkomst, konsumtion (och underskott!) fr om ungefär nu.

Konjunkturbarometrar (ISM, nästa siffra publiceras 2:e aug) kommer att fortsätta att försämras betydligt, bland annat på grund av att lagercykeln nu är över. Nonfarm payrolls kommer att visa ännu en rejält negativ siffra i augusti - mest pga folkbokföringsavsked medan privat sysselsättning endast växer måttligt. Husdata lär förbli usel (trots att den senaste siffran var bättre än befarat) och risken för en nya husprisfall ska inte underskattas.

Sammantaget ser USA ut att växa långsammare (<2%) än sin potentiella tillväxttakt (3%) under hösten. Detta pekar på att arbetslösheten bör stiga igen mot slutet av året. En "dubbel-dip" i arbetsmarknaden helt enkelt.

EMU - rullar på


Europa, och främst Tyskland, gynnas fortsatt av stark efterfrågan från Asian/Emerging Markets samtidigt som marknadsandelar nu stjäls från såväl amerikaner som japaner tack vare den svagare euron. EUR/USD har trots allt fallit från 1,52 i november förra året till kring 1,30 i nuläget - en kostnadssänkning på nästan 15%. Europa ligger även efter USA i lagercykeln, vilket talar för att tillväxten håller uppe längre här. De senaste PMI-siffrorna antyder att EMU-området växer med 0,7% på kvartalet i nuläget - i relation till vad som är långsiktigt hållbart är det här klart bättre än USA. Det vore dock konstigt om de nyligen sjösatta sparåtgärderna (momshöjningar infördes fr om juli i bland annat Spanien) inte satte spår i efterfrågan. Netto bör dock regionen outperforma USA på kort sikt

Kina/EM - växer starkt och behöver kylas av


Inte mycket att se här. För nuvarande ser det ut som att de kinesiska myndigheterna tyckte att det saktade in litet för mycket och därmed inte längre trycker på bromspedalen lika hårt. Åtminstone är det vad som indikeras av priserna på bland annat koppar - se vad jag skrev här. Bloomberg har nu även tagit upp denna boll där de konstaterar att kinesiska stålpriser stigit med 5% under förra veckan. Oavsett om det är myndigheterna som nu inte längre bromsar lika kraftigt eller om det är drivet av lagerdynamik så är det en bull-signal för stålpriser och för Australiens ekonomi och dess valuta.

Om det är minskad inbromsning som är förklaringen så är det även positivt för svenska företags export till Kina.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar