torsdag 22 juli 2010

En lång helg för kreditanalytiker? (EU stresstester)

Det har varit en hel del diskussioner, läckor, rykten om EU:s stresstester som publiceras i morgon. Resultaten ska publiceras på CEBS hemsida fredag l 18:00. Om inte tidigare rykten (från ex.vis CNBC) är sanna och resultaten istället tidigareläggs till Europeiska öppettider.

Det mest intressanta/mest bullish blir att se huruvida enskilda bankers exponering till olika länders statsskuld tydliggörs - då kan marknaden relativt enkelt göra egna stresstester av bankernas kapitaltäckningsgrader. Det ser ut att bli en lång helg för kreditanalytiker...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar