onsdag 27 april 2011

"Steady as she goes" - HelikopterBernanke

Aleph Blog har en bra jämförelse av FOMC:s nya statement och det i mars:
Redacted Version of the April 2011 FOMC Statement

Mina takeaways:

  • Fed uppgraderar sin syn på tillväxten något (trots att Q1 sannolikt var dåligt). "Återhämtningen fortgår i måttlig takt" (moderate). 
  • Mjukt om inflationen: "den underliggande inflationen är fortfarande måttlig" (subdued). Fed faktiskt något mer mjuka kring detta än i mars.
  • Dessutom kan man fråga sig vart räntehökarna tog vägen? Beslutet att att hålla räntan kvar vid nollan och att fortsätta med QE2 enligt plan var enhälligt - trots att räntehökarna i FOMC kraxat sig hesa under våren.


BTFD - och bli lika glad som Benny.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar