onsdag 25 augusti 2010

Den eländiga dataskörden fortsätter och "räddning" i form av nytryckta pengar dröjer

Jag ser inga större anledningar att ändra min konjunktursyn, se exempelvis här för den senaste mini-uppdateringen. Från dagens dataskörd kan vi konstatera att husmarknaden är död - för de som trodde något annat - och att investeringskonjunkturen inledde svagt in i Q3 - vi ska vara glada om vi får någon procents investeringsuppgång under USAs tredje kvartal. Min gissning - just nu - är att vi får Q3 kring 0%.

Hjälp från Fed kan dröja
De som älskar sina aktier och andra "risky assets" bör ha i åtanke att en Fed-räddning i form av några biljoner nytryckta dollar kan komma att dröja. Den normalt sett välinformerade Jon Hilsenrath, som är WSJs Fed-bevakare, skrev i veckan om stora motsättningar internt hos Fed. Budskapet från hans artikel är att marknaden kan glömma QE vid Feds septembermötet (den 21:e). Nästa möjliga räddningsaktion är den 3:e november, då Federal Reserves ekonomstab även presenterar nya makroprognoser. Schemat för Fed-möten finner ni här.

Politiker vågar sannolikt inte stimulera mer i år
På flera håll hörs (se exempelvis galningen Cramer på CNBC) även resonemangen kring att "några politiker" snart ska göra något. Lansera ytterligare finanspolitiska stimulanser kanske, eventuellt kan Obama kasta ytterligare pengar i sjön på bostadsmarknaden. I USA stundar dock ett val i november, och givet hur impopulärt det tycks vara med budgetunderskott känns det osannolikt att vi får ytterligare åtgärder innan valet. Det vore förmodligen självmord för demokraterna. EFter valet (som de antagligen förlorar) är det osäkert hur, och vilka, stimulanser som kan införas innan 2011 års finanspolitik dödar den lilla tillväxt som kanske ändå anas under ytan. (Finanspolitiken ser ut att dämpa BNP-tillväxten med 1,75% nästa år)

Underlig marknad
Marknaden fortsätter dock att bete sig rätt underligt. Högavkastande krediter performar rätt bra, börsen må se sur ut men i en jämförelse med räntemarknaden (ex.vis tyska bunden) så ser den ut att ha tagit något slags uppåttjack. USAs långräntor prisar in nollräntor från Fed t om 2014/2014. Därmed prisar den även in en mycket sur konjunkturutveckling. Så olika beteenden kan betyda att det trots allt är "mycket pengar" i omlopp som jagar avkastning. Men att bidda upp både safe haven bonds, safe haven-valutor och snudd på skräpkrediter känns inte helt klockrent. (Utbudet på kreditmarknaden sägs dock vara begränsat, vilket kan vara en delförklaring).

Ekonomer är alldeles för optimistiska
Nationalekonomerna tycks fortfarande förvänta sig tillväxt kring 2.5% under H2, 2010 och en acceleration av tillväxten till nära 3% under 2011. Min egna gissning är att USA-bnp som bäst växer med 1% per kvartal. Q3 ser ut att bli kring nollan.

Aktieanalytiker också är alldeles för optimistiska
Sämre BNP-tillväxt bådar även illa för aktieanalytikernas prognoser på 15% vinsttillväxt för 2011 och 2012 ser ut. Mm de inte skulle spå lika höga vinster skulle börsen riskera att se *host* mindre billig ut...

Kanske får vi någon positiv överraskning från datasidan i morgon - kanske sjunker den fladdriga jobless claims-siffran något? Det är vad konsensusekonomerna tror. Trenden i claims bör hur som helst vara uppåt, och netto bör makro fortsätta att se rejält sur ut för USAs del.

2 kommentarer:

 1. "USAs långräntor prisar in nollräntor från Fed t om 2014/2014."
  Förklara gärna för en fåkunnig. Hur ser man detta?
  Vad är det för samband som gäller?

  / Olof

  SvaraRadera
 2. Ett sätt (av flera) att betrakta långräntor (ex.vis med 10 års löptid) är att de ska spegla kommande korträntor från centralbanken (Fed Funds-räntan). Det är främst tvåårs och femårssegmentet av avkastningskurvan som har tryckts ned sedan i april i år, vilket är konsistent med att marknaden "prisat ur" räntehöjningar under denna period. Lutningen 10-5 (10årsräntan - 5årsräntan) har inte rört sig lika mycket). Man kan även utläsa förväntningarna på fed-räntan genom Fed Funds Futures, dessa sträcker sig dock inte bortom 2012 senast jag tittade efter.
  Feds agerande sedan 1980-talet ligger väldigt nära agerandet som antyds av exempelvis Taylors regel. Denna regel går ut på att räntan höjs om inflationen ligger över ett tänkt mål, och att räntan även höjs om resursutnyttjandet i ekonomin ligger över "vad som är hållbart". Med inflationen långt under det tänkta målet och resursutnyttjandet mycket lågt (arbetslösheten ligger närmare 10% än vad som är naturligt kring 5%) så finns inget behov av räntehöjningar.

  Pluggar man in antaganden om återhämtningen som har presenterats från bl a kongressens budgetkontor CBO så antyder en sådan regel att räntan inte behöver höjas på mycket länge (2014/2015). Först då börjar resursutnyttjandet närma sig ett normalläge.

  Taylors regel:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_rule

  Fed Funds futures:
  http://www.clevelandfed.org/research/data/fedfunds/index.cfm

  SvaraRadera