tisdag 18 oktober 2011

Det luktar 1930-tal, sjösätter Européerna århundradets policymisstag?

Undertecknad är så konjunkturbaissig att han nästan faller ned från soffan. Förvisso har USA-data överraskat positivt i ett par veckor, vilket gett hopp om att USA:s ekonomi kanske undviker recession. Septembers "starka" siffror kan dock till viss del ha att göra med att proppar i den globala försörjningskedjan post-tsunami nu har släppt. Exempelvis var detaljhandeln i USA mycket stark p.g.a. en rejäl studs i försäljning av japanska bilar. Sedan i april har det varit brist på japanska bilar p.g.a. tsunami- och kärnkraftstragedin i mars. Tills nu. Även Europeisk data har på sina håll inte varit lika eländiga som väntat, till viss del av samma skäl (se exempelvis Italiensk industriproduktion i augusti).

Bättre data motiverar multipelexpansion på börserna på grund av att de upplevda recessionsriskerna minskar. Det kan nog hålla i sig ett tag om inte Européerna sjabblar bort sig i helgen.

Århundradets policymisstag?
Blickar vi framåt känns det dock som att Européerna strävar efter att återupprepa 1930-talets depression. Då, i USA, krympte mängden pengar i omlopp eftersom hushållen tog ut sina pengar ur bankerna, vilket framkallade "bank runs" vilket spred sig över landet. En ökad kontantandel hos hushållen översätts direkt till att den monetära multiplikatorn krymper. Under några år på 1930-talet krympte mängden breda pengar (M2) med en tredjedel. Finns det färre pengar i omlopp går det helt enkelt inte att hålla aktiviteten vid liv vid samma nivå som förut...

Nuförtiden fungerar dock bankväsendet annorlunda. Istället för kassakrav och kontantandelar bestäms den monetära multiplikatorn av bland annat kärnkapitalrelationer och kraven på desamma. Bankernas kärnkapital påverkas nu negativt p.g.a. recessionen i EMU-området och p.g.a. nedskrivningar av värdet på statsobligationer (Grekland, Portugal, Irland, Spanien, Italien...) Om banker tvingas ha högre kärnkapitalrelationer av reglerare kommer de, i strävan att stärka sina kapitalrelationer eller för den delen bibehålla räntabiliteten på eget kapital, krympa sin balansräkning. Det är vid dagens aktievärdering oaptitligt att nyemittera aktier.

Effekten blir tyvärr samma som under 30-talets depression. Bankernas balansräkningar krymper, det blir svårare att låna även för kreditvärdiga företag och hushåll, och det blir också allt annat lika dyrare att låna.


Sverige står inte isolerat. Marknadstryck, regleringar (Basel-3), Finansinspektionens tal om höjda riskvikter på bland annat bolån, Finansminister Borgs höga tonläge och tal om bankers "riskabla" finansiering i utländsk valuta, allt verkar åt detta håll just nu. Banker och bolåneinstitut har redan skruvat åt kreditkranen i Sverige och kommer att skruva åt den ytterligare framöver. Detta bådar illa för företag och hushåll, främst de med sämre kreditvärdighet. Det har också negativ bäring vad gäller den svenska bostadsmarknaden. Ligger du med rörlig (3-mån) boränta är det möjligt att du står inför både höjda räntekostnader och svårigheter att faktiskt rulla lånet vidare under kommande år om det vill sig illa.

Grundläggande nationalekonomi kan faktiskt ta oss en bit på väg i att förstå sambanden.
Kvantitetsrelationen säger oss som bekant att PQ=MV, där P = prisnivå, Q = kvantitet (BNP-volym), M=mängden pengar och V=omsättninghastigheten på pengar.

V, omsättningshastigheten, kan sägas minska på grund av att kärnkapitalet urholkas av kreditförluster & nedskrivningar på statsobligationers värde. Till detta ska vi nu lägga myndigheters strävan att ålägga bankerna höjda kapitalkrav. År 2009/2010 diskuterade de att göra det omvända, att minska procyklikaliteten...

7 kommentarer:

 1. För en insatt har detta scenariot legat i fatet i tio år och därför investerat i fysiskt guld med bra resultat, :-))

  SvaraRadera
 2. Tack för lite contrarian view på allt nickande!

  SvaraRadera
 3. Det finns inga politiska åtgärder som kan rädda situationen. Det är utgångspunkten. Det politiker kan göra är nog mer fråga om att verka upptagna, med förhoppningen att ytterligare ett antal individer bland allmänheten faktiskt ska förstå att något händer och sluta ha klockartro på att någon ska rädda dem och deras ekonomi.

  Det finns ju en väldigt spridd fokusering på det internationella storkapitalet bland allmänheten. Helhetsbilden skulle dock bli inte bli bättre av att ett större antal nyrika individer skulle ytterligare anstränga kritiska resurser, även om kanske arbetslösheten skulle gå ned litegrann.

  SvaraRadera
 4. Du ser alltså ut att liksom jag hamna i deflationistlägret.

  SvaraRadera
 5. Läs http://www.leap2020.eu och läs också deras tidigare bulletiner för flere år bakåt samt notera hur väl de klarat hittills att förutspå utvecklingen

  SvaraRadera
 6. Grundläggande nationalekoni när det handlar om resursbrist och överansträngd ekonomi kan väl inte se ut så där? Grundläggande nationalekonomi måste vara Merkantilism eller något i den stilen som tar hänsyn till Malthus idé om att befolkningsökningen är snabbare än resurstillgångarnas ökning.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 7. Anonym: Tack för länken! Ska kika.

  Tobias W: jag tror inte det finns skäl att ompröva själva kvantitetsrelationen utifrån peak oil och liknande fenomen. Inte omöjligt att Malthus får rätt till slut, det håller jag med om.

  Flute: det mesta med kreditkrisen och nu statsskuldskrisen är mega-deflationärt, det tycker jag mig ha tyckt länge. Ju större deflationstrycket är desto större blir dock inflationstrycket "down the road" givet den policyrespons som kommer att sjösättas när väl de styrande inser problemen. Kanske borde man köpa 10-års obligationer och sälja 30y? Och dylikt.

  SvaraRadera