torsdag 11 augusti 2011

Statsskuldskrisen - vad måste göras

Under dagen har det offentliggjorts att Tysklands Merkel och Frankrikes Sarkozy åter ska mötas för att "lösa krisen". Detta, och rykten om att det ska bli förbjudet att blanka (bank-)aktier i EU har bidragit till en viss studs på Europas börser.

Helt klart är att krisen nu nått Europas "kärna" efter turbulensen i den Franska banken Societe Generale.

Texten nedan är främst Daniel Gros (läs voxeu.org) och delvis Makrofjanten:

EFSF är för liten
EFSF i sin nuvarande konstruktion är alldeles för klen för att hantera en situation där Spanien är indraget, än mindre Italien, och om Frankrike behöver hjälp är det över.

EFSF:s konstruktion är känslig och instabil
Konstruktionen av EFSF har jämförts med en CDO. Dess rating, och därmed även dess finansieringskostnad, beror på garantier från 17 olika EMU-länder. Främst från länder med trippel-A. Om något av trippel-A-länderna som garanterar faciliteten nedgraderas måste även EFSF nedgraderas om konstruktionen inte görs om. Ju fler länder som tvingas vända sig till EFSF desto färre blir även dess garantländer. Bördan för garantländerna växer därmed. Frankrikes offentliga åtaganden stiger om landet måste garantera Spansk skuld. Detta skapar oro för Frankrikes rating. Att utöka EFSF skulle göra att risken att Frankrike faller blir än större.

Vad bör då göras?
Europas styrande bör snarast omvandla EFSF till en bank, så att EFSF får tillgång till oändligt med "eldkraft" från ECB. Min kommentar: EFSF:s kapital kommer i så fall att riskeras först, vilket förstås fortfarande skapar en implicit skuldbörda för medlemsländerna. ECB:s kapital riskeras dock i mindre grad, så det skulle göra att vi får en "lender of last resort" som är mycket mindre avog än ECB, och som inte dras med samma förtroendeproblematik.

Merkel och Sarko borde göra både detta, samt snarast införa:
1) en EMU-gemensam FROB (backad av EFSF) och
2) en EMU-gemensam finansinspektion med ett mandat att tvinga banker att ta in kapital.


 “[S]ome day there will be a crisis and new economic-policy instruments will be created.”, som dåvarande kommissionär Prodi sa.

3 kommentarer:

 1. "Oändlig med eldkraft från ECB"..... ja inte en helt unik tanke i vår fullkomligt absurda och oansvariga värld vi lever i. Klippa och Klistra.

  Länder, Banker och andra institutioner måste tillåtas eller kanske mer korrekt beskrivet i vår absurda tillvaro, Tvingas att defaulta.
  Skulder måste skrivas av/ned.

  Den absolut bästa lösningen och katalysatorn till att lösa problemen PÅ RIKTIGT är givetvis att Lägga Ned Euro-projektet.

  Nej det är inget konstigt eller Farligt och det går alldeles utmärkt att genomföra: Lägg Ned Euro-projektet.

  SvaraRadera
 2. Det vi borde göra är att sluta trycka pengar, låta banker som lånat ut frikostigt ta kreditförluster och låta marknaden rensas från företag som inte är bärkraftiga.

  Först när detta har skett så kan marknaden återfå konkurrenskraft. Alla politiska lösningar som innebär centralstyrning är dömda att misslyckas.

  SvaraRadera
 3. Håller med föregående till 100%. Det sjuka är att man hindrar marknaden från att fungera och sedan skyller man på marknaden/kapitalismen! På vilket sätt är centralstyrning och bailouts av icke-fungerande företag fri marknad och kapitalism? Jag undrar om inte detta görs åtminstone delvis medvetet för att övertyga dom okunniga massorna om att centralstyrningen måste stärkas.

  SvaraRadera