onsdag 4 januari 2012

Insättningar hos ECB säger inget om pengarna från LTRO:n används eller ej

Det finns många där ute som gillar att lyfta fram saker de inte förstår, speciellt om man kan framställa det som att domedagen är nära. Den (ö)kända bloggen ZeroHedge gör ofta detta. Även Financial Times och Reuters är skyldiga. Makrofjanten blir arg. Varför inte lära sig förstå saken först? Nu på sistone har dessa aktörer alla publicerat ECB:s statistik om deposits/insättningar för att argumentera att pengarna från ECB:s långa repa (LTRO) inte används. Detta är ett logiskt felslut.

Logiska felslut gör en arg
Varför? Deposits hos ECB måste stiga till nya (rekordhöga) nivåer till följd av ECB:s osteriliserade repor. Pengarna kommer per definition synas i just denna statistik, även om de används. Två exempel får räcka:

Juni 2007: I grundscenariot fungerar de finansiella marknaderna normalt. 
Bank ett har lockat till sig hushållsinsättningar (tänk lönekonton) om 100kr. På skuldsidan i bankens balansräkning finns även 10kr i kapital. På tillgångssidan finns olika lån. Bank två är inte lika populär hos hushållen. Där har hushållen bara deponerat 50kr. Utöver detta finns 10kr i kapital. För att finansiera sina tillgångar på 110kr har dock bank två lånat pengar. Den har lånat 50kr av bank ett.

Detta är normalläget när interbankmarknaderna fungerar. Då lånar bank ett, utan att vara särskilt rädd för motpartsrisk, ut 50kr till bank två. Varje natt parkeras alla riktiga pengar hos ECB i en depositfacilitet. (De digitala pengarna måste ta vägen någonstans. De är svåra att förvara i byrålådan.)

Juni 2011: Bank ett börjar befara att bank två riskerar konkurss
Bank två kan nu inte längre låna av bank ett (eller av marknaden). Bank två har dock en tillgångsmassa på 110kr som måste finansieras, men riskerar att bara ha tillgång till finansiering om 60kr (hushållens insättningar+kapital). Om inte bank två lyckas låna pengar kommer den tvingas till massiv försäljning av sina tillgångar, alternativt i konkurs.

Detta är ingen bra idé, tycker de styrande. Därför lånar ECB ut pengar till bank två genom en s.k. LTRO. Balansräkningen för bank två är oförändrad med en omslutning på 110kr. Samma sak gäller balansräkningen för bank ett, med skillnaden att den nu har 50kr över på tillgångssidan. Detta belopp lånades tidigare ut till bank två. Dessa pengar kan dock nu användas till annat. Om banken lånar ut detta belopp till en tredje bank, eller till ett företag, så kommer pengarna till slut att hamna hos en bank (och då per definition då parkeras hos ECB:s depositfacilitet). Om pengarna "inte" används, kommer de likväl att hamna hos ECB:s depositfacilitet. (Alla digitala pengar måste ta vägen någonstans.)

ECB botar symtom och köper tid
Ovan resonemang fångar essensen av vad som pågår. Vi kommer att få se fler och fler ointressanta rekord under kommande månader. Rekorden är dock en bieffekt av att ECB är i full färd att åtminstone bota symtomen på skuldkrissjukan. Detta är en bra sak.

1 kommentar:

  1. Tack för en bra blogg!

    Ämnet du skriver om här, hur banker osv lånar ut pengar till varandra, t.ex. Vet du någon bok man kan läsa som tar upp det ämnet?

    / Oskar

    SvaraRadera